1. Ulefone

Ulefone的产品

 • Ulefone S8 Pro

  $200.00
  • 发布时间: 2017年8月
  • 相机: 13MP4th世代相机SonyIMX214
  • 电池: 3000毫安
  • 显示: 5.3英寸
  • 作业系统: 预安装Android7,0牛轧糖
  • 内存: 2GB
 • Ulefone混合

  $170.00
  • 发布时间: 2017年9月
  • 相机: 双13MP + 5MP
  • 电池: 3300毫安
  • 显示: 5.5英寸
  • 作业系统: Android7.0(牛轧糖)
  • 内存: 4GB
  • 发布时间: 2017年10月
  • 相机: 双16MP + 5MP
  • 电池: 3800毫安
  • 显示: 5.5英寸全高清
  • 作业系统: Android7.0(牛轧糖)
  • 内存: 6GB
 • Ulefone S7

  $100.00
  • 发布时间: 2017年11月
  • 相机: 5MP
  • 电池: 2500毫安
  • 显示: 5.0英寸
  • 作业系统: Android7.0牛轧糖
  • 内存: 1GB和2GB
  • 发布时间: 2017年10月16日
  • 相机: 8MP,自动对焦
  • 电池: 3500毫安
  • 显示: 5.5英寸
  • 作业系统: Android7.0牛轧糖
  • 内存: 2GB
 • Ulefone混合 2

  $100.00
  • 发布时间: 2017年10月
  • 相机: 13MP + 5MP
  • 电池: 3300毫安
  • 显示: 5.7英寸
  • 作业系统: Android7.0牛轧糖
  • 内存: 2GB
 • Ulefone装甲X

  $130.00
  • 发布时间: 2018年2月
  • 相机: 13Megapixels + 5Megapixels
  • 电池: 5000mah
  • 显示: 5.45英寸
  • 作业系统: Android7.0(牛轧糖)
  • 内存: 2GB
 • Ulefone电源5

  $270.00
  • 发布时间: 发行日期:2018年5月
  • 相机: 16MP
  • 电池: 13000马来
  • 显示: 6英寸
  • 作业系统: Androidv8Oreo
  • 内存: 6GB
 • Ulefone T2 Pro

  $360.00
  • 发布时间: 发行日期:2018年5月
  • 相机: 双21MP + 13MP
  • 电池: 5000毫安时
  • 显示: 6.7英寸
  • 作业系统: Android8.1(奥利奥)
  • 内存: 8GB
 • Ulefone电源3

  $260.00
  • 发布时间: 2017年12月11日
  • 相机: 16MP + 5MP双
  • 电池: 6080毫安
  • 显示: 6.0英寸
  • 作业系统: Android8.1奥利奥OS
  • 内存: 6GB
  • 发布时间: 发行日期:2018年4月
  • 相机: 0.3MP
  • 电池: 2500毫安
  • 显示: 2.4英寸
  • 作业系统:
  • 内存: 32MB
 • Ulefone S1

  $110.00
  • 发布时间: 发行日期:2018年4月
  • 相机: 双8MP + 5MP
  • 电池: 3000毫安
  • 显示: 5.5英寸
  • 作业系统: Android8.1奥利奥
  • 内存: 1GB

搜索

品牌品牌查看全部

显示更多品牌

最近评论